Rehabilitacja i Masaż. Chełm Traugutta 7, tel. 608 407 569.

Terapia Master (Metoda S-E-T – Sling Exercise Therapy)

Jest to koncepcja ćwiczeń rehabilitacyjnych z wykorzystaniem systemu pasów i podwieszek. Można ją stosować w rehabilitacji zaburzeń mięśniowo-szkieletowych oraz neurologicznych. Ćwiczenia mają na celu zwiększanie zakresu ruchu, poprawę siły i wytrzymałości mięśniowej, stymulację propriocepcji i poprawę stabilizacji mięśniowej.