Rehabilitacja i Masaż. Chełm Traugutta 7, tel. 608 407 569.

Platforma sensomotoryczna

Platforma Sensometryczna znajduje szerokie zastosowanie w fizjoterapii, ortopedii, neurologii, korekcji wad postawy, treningu sportowym oraz w działaniach prewencyjnych. Stosuje się ją w celu poprawy reakcji psychomotorycznych oraz odczucia ruchu w przestrzeni, głównie w celu wyrobienia reakcji równoważnych i poprawy koordynacji ruchowej. Przybór ten, ze względu na swoją specyficzną budowę – zastosowanie sferycznej podstawy – daje możliwość wychylenia wielopłaszczyznowego. Wyniki poszczególnych badań zachowywane są w bazie danych. Ich analiza pozwala na kontrolę uzyskanych pomiarów, a także wyznaczenie długoterminowych statystyk terapii lub treningu. Zasada działania polega na aktywnej zmianie pozycji ciała i świadomym sterowaniu platformą oraz na reakcji na zaistniałe nowe bodźce. Poprzez działanie bodźców zewnętrznych na aparat ruchu przygotowujemy pacjenta do pokonania większych obciążeń oraz szybszego wywołania reakcji równoważnych. Przybór ten znajduje także swoje zastosowanie w działaniach prewencyjnych np.: profilaktyce upadków u osób starszych lub osób z zaburzeniami równowagi.