Rehabilitacja i Masaż. Chełm Traugutta 7, tel. 608 407 569.

Metoda McKenziego – Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia (MDT).

Metoda McKenziego zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zespołów bólowych kręgosłupa.

97% bólów kręgosłupa ma podłoże czysto mechaniczne, a nie zapalne. W ok. 90% przypadków sprawcą kłopotów jest uszkodzony krążek kręgowy (dysk). Jeśli więc przemieszczona tkanka w obrębie dysku (dyskopatia, przepuklina dyskowa) jest sprawcą bólu, terapeuta ustala jaki kierunek ruchu (automobilizacja, mobilizacja, manipulacja) będzie wprowadzać przemieszczone tkanki na swoje miejsce. Metoda McKenziego zajmuje się więc leczeniem przyczyny problemów a nie tylko objawów. Jest to logiczny i nowoczesny sposób postępowania oparty na precyzyjnej diagnostyce zawierającej wywiad i usystematyzowane badanie ruchem.

W proces leczenia aktywnie zaangażowany jest pacjent a duży nacisk kładzie się na autoterapię, niezależność pacjenta od terapeuty oraz edukację i zapobieganie ponownym nawrotom.

Aktualnie metoda jest najlepiej popartą badaniami naukowymi metodą nieoperacyjnego leczenia bólu krzyża (Evidence Based Medicine – medycyna oparta na faktach).