Rehabilitacja i Masaż. Chełm Traugutta 7, tel. 608 407 569.

PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe).

Celem metody PNF jest ponowna nauka (tzw. reedukacja) lub odtworzenie konkretnej funkcji ruchowej, utraconej w wyniku choroby.

Jest to kompleksowa terapia, oparta o najnowszą wiedzę i osiągnięcia z dziedziny neurofizjologii. Metoda PNF znajduje zastosowanie w bardzo wielu jednostkach chorobowych, głównie z dziedziny neurologii i ortopedii.

Program rehabilitacji, ustalany jest na podstawie badania i dobrany jest indywidualnie do aktualnych możliwości pacjenta. Fizjoterapeuta posiada bogaty wachlarz technik, umożliwiający mu dobranie możliwie najbardziej efektywnej formy ćwiczeń. Terapia skupia się bezpośrednio na problemie, z którym pacjent zwrócił się do terapeuty. W trakcie terapii pacjent sam sygnalizuje swoje potrzeby funkcjonalne nadając zajęciom specyficzny charakter współtworzenia własnej sprawności.